بیوفیدبک روش درمانی است که از اواخر دهه ششم قرن بیستم ابداع شده است.

بیمار در مقابل نماد یکی از تظاهرات بیولوژیک خود مثل امواج مغزی، امواج قلبی، امواج عضلانی، نشانگر درجه حرارت پوست یا نشانگر مقاومت پوستی قرار میگیرد و سعی میکند با تمرکز آن را در جهت مطلوب تغییر دهد.

مثلاً میدانیم شخصی که دچار عارضه میگرن است در هنگام حمله میگرن امواج طیف آلفا در مغز ندارد.

برای او شکل امواج آلفا توضیح داده میشود و سپس الکترودهای نوارمغزی روی سر او متصل میشود و در حالی که امواج مغزی خود را روی صفحه مانیتور میبیند، با تمرکز سعی میکند که امواج مغزی خود را به آلفا تبدیل نماید.

پس از چندین جلسه تمرکز و کوشش، بیمار قادر به این کار خواهد شد و هر بار ایجاد امواج آلفا برای او راحت تر امکان پذیر میشود، تا به جائی که دیگر احتیاج به دیدن امواج مغزی خود ندارد و هرگاه که دچار سردرد شود میتواند با تمرکز امواج مغزی خود را به طیف آلفا برساند، که در این حالت سردرد رفع خواهد شد.

بیوفیدبک در طیف وسیعی از بیماری ها، مانند انواع دردها، اضطراب، صرع، آسم، افسردگی، اعتیادات و بیماری فشارخون موثر است.

/ 0 نظر / 4 بازدید