رایحه درمانی
روغن چوب صندل در تعالی رابطة‌ دو عاشق به سطح معنوی مؤثر است.
علاوه بر این باعث تلفیق انرژی های معنوی در تمام سطوح فکر، احساس و عمل می شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید