اثرات و خواص سنگ ها:

بعضی از مردم به علت نداشتن علم و این باور که از دیگران بهتر می دانند بر این اعتقادند که چگونه امکان دارد که شما انگشتر الماس بر دست کنید و بر دشمنان خو د غالب شوید . انگشتر عقیق بر دست کنید تا برای شما روزی و برکت بیاورد و یا اینکه یک جواهر بیماری شما را در مان کند .


اهل تحقیق عقیده دارند که : جواهرات دارای خواص سعد و نحس می با شند و بعضی شوم یا خوش یوم می باشند .

جواهرات دارای ۱- خواص مغناطیسی ۲- خواص طبی ۳- خواص سحر می باشند.

در رابطه با طبع و مزاج و عنصر خود و همینطور ، بروج ستاره خود کدام جواهری را انتخاب کرده و از آن استفاده کنیم؟

هر برجی و هر ستاره ای جواهر مخصوصی دارد که استفاده از آن باعث برکت و قدرت و حفاظت از آنها خواهد شد و با هم تفاوت دارند.

حضرت علی (ع) بر دستان مبارک خود انگشتری داشته اند از حدید چینی که بر روی آن  العزة الله کنده شده بود و حضرت امام موسی کاظم (ع) یک انگشتر فیروزه در دست مبارک داشتند که روی آن الله الملک کنده کاری شده بود . بدن انشان مجمعی از بروج دوازده گانه و دارای خواص و قدرتهای بروجی و ستاره ای می باشد و اگر فردی ستاره و بروج خود رااز

طریق سنگ های متعلق ستاره و برج خود را تقویت و قوی نماید. از بیماری مصون مانده و سلامتی کامل،شادی و موفقیت وثروت کسب کند.

برای انتخاب جواهر دو راه وجود دارد یکی اینکه ببینیم چه روزی از هفته بدنیا آمده ایم به فرض اگر ما در روز یکشنبه بدنیا آمده باشیم ، روز یکشنبه به ستاره شمس تعلق دارد و باید ببینیم که چه سنگهایی متعلق به شمس و موافق اوست و از آنها استفاده کرده و آنهایی که موافق با او نباشند از آنها استفاده نمی کنیم .

طریق دوم این است که ببینیم در چه تاریخ و در چه برجی بدنیا آمده ایم و چه سنگی با برج و ستاره ما موافق بوده ، از آن استفاده کرده و آن سنگی که با برج و ستاره ما نا موافق باشند از آن استفاده نمی کنیم .

انواع طالع بینی

 

اگر کسی تاریخ خود را نمی داند از روی روشی که درفصل اول ذکرگردید استفاده نماید و طالع و برج خود را با ابجد استخراج نماید .

با مطالعه ارزش متافیزیکی سنگ ها می توانیم جواهر مورد علاقه خود را انتخاب کرده و از آن به اشکال مختلف استفاده نمائیم . حال به شکل انگشتر بوده یا گردنبند یا تسبیح و غیره.

از روی جداول که بر رسم خواهم آورد می توانید جواهری را که موافق با برج و ستاره و طبع ماست همراه با خواسته ایکه از سنگ داریم انتخاب کرده و اسم اعظم نام خود را که دعوت و زکات آن را انجام داده ایم یا به کسانی داده ایم که این عملیات را انجام دهند ، برایتان آن اسم را کنده و رسم می نماید و عزیمت آن را می خواند و سپس شما آن انگشتر را در ساعت متعلق به ستاره خود ،پس از غسل ،و وضو ساختن دو رکعت نماز حاجت میخوانید و بعد از انجام ذکر مربوط به آن اسم در هنگامی که عزیمت را می خوانید در دست قرار می دهید . پس از انجام موارد فوق اگر توانستی قربانی در راه خدا کشته و به مستحق می دهید ، اگر نتوانستی یک مرغ سفید سر بریده و به فقیری می دهید و به فقیری می دهید و صدقه ای در راه خداوند به مستمندی باید داد ،باد توجه کنید که سنگ طوری بر روی انگشت نشسته باشد که با پوست دست تماس داشته باشد و آن را لمس کند در این حالت قدرت بیشتری به شما منتقل می کند.

در علوم کف بینی که خود بابی برای گفتگو دارد و بنده در این فصل نیاز نمی بینم که در این مبحث داخل شوم ،پیشتر به انگشتان دست که هر کدام را به کوکبی نام نهادند و برای آن خواصی بیان کردند . قرار گرقتن انگشتر در هر کدام از انگشتان دارای خواصی می باشد که در اینجا به گوشه ای از آن ذکر می کنم .

انگشت اشاره تحت کنترل ستاره مشتری می باشد ( مشتری :مذهب بی آلایش ، جاه طلبی  شرافت مندانه ، افتخارات ، انبساط و خرمی ، عشق طبیعت ، عروس مقرون به سعادت ،از نظر پزشکی با دستگاه تنفس و معده در ارتباط است .) برای درمان بیماری تنفسی و معده باید انگشتر نگین متعلق به مشتری را بر دست داشت .

انگشت دوم تحت کنترل زحل در زیر انگشت میانی قرار دارد ، زحل مامور اجرای کارهای مربوط به تقدیر می باشد . نشانه کم خونی ، غم ،گوشه گیری و عزلت ،مذهب خشک ،واهمه از حیات دیگر ، خشکه مقدسی ، سرزنش و غالباً خود کشی می باشد . از نظر پزشکی با روده و امحاء ، ذهن مغز ، کبد و بافت ذهنی در ارتباط می باشد برای درمان موارد فوق باید انگشتری با خاصیت زحل استفاده نمود.

انگشت سوم تحت کنترل شمس می باشد ۰ شمس با شرافت ، نشانه ذوق صنعت (ادبیات و شعر ، موسیقی و نقاشی ) اخذ نتیجه افتخار ، هوش – شهرت – نبوغ روشنایی و آنچه که درخشان و باعث درخشندگی است – امید و جدیت برای جاودانی کردن نام و آرامش روح و حسنی که باعث محبوب شدن می شود و حیا و شراره ای  که قلب از آن آب می خورد ، مذهب صحیح – اشتها و تمول همه صفات آنست۰

از نظر پزشکی با کلیه و معده و دستگاه تولید مثل و گردش خون در ارتباط است . برای درمان و استفاده از موارد بالا باید از انگشتر متعلق به شمس در انگشت سوم (پهلوی انگشت کوچک ) استفاده نمود .

انگشت چهارم تحت کنترل عطارد می باشد .( عطارد خداوند تجارت است ) عطارد زیبا و قاصد نیک منظر خداوند می باشد ، عطارد کسی است که بخوبی با مردم رابطه دارد و احکام آسمانی را به آنها میرساند.

عطارد بخشاینده علم و هوش عالم بالا ، کارهای فکری ، فصاحت و بلاغتی که در تجارت و کارهای بانک باعث پیشرفت کامل می شود ، صنعت ، اختراعات و اکتشافات چالاکی در کارها و فکر،فعالیت ،عشق کار ، استعداد علوم غریبه و نظایر آن ( از نظر پزشکی با قسمت های خصوصی بدن ، دستگاه تولید مثل ، زانوها ، ساق پاها در ارتباط است ) در آینده اگر انشاءالله فرصتی بود در باب علوم کف بینی نیز که تفسیرات علوم غیبه و نحوه واقع و پیش بینی اتفاقات از روی خط دست را در کتابی جداگانه خواهم نوشت تا دوستدارانش بتوانند به این علوم نیز آشنا گردند . حضرت ایوب (ع) می فرمایند : ” خداوند خطوطی در کف دست تعبیه کرده است که از چگونگی وضع آن خطوط به مقدرات خود پی می برند.” وچنانچه از کتاب مقدس بر می آید حضرت سلیمان از طرفداران جدی این علم بوده و عقیده داشته است که مقدرات اشخاص در کف دستشان نوشته شده …….

ر

بروج

سنگ های موافق بروج

رنگ

سنگ مخالف

ستاره متعلق به برج

روز متعلق به برج

۱

فروردین یا حمل

مرجان-حجرالدم-بلادستوئی-یشم قرمز

سرخ

مروارید-اوپل-سنگ موسی

مریخ

سه شنبه

۲

اردیبهشت یا ثور

الماس-توپاز طلایی-مرجان-زمرد

آبی -زرد

یاقوت اصغر (پکهراچ)-زبرجد-الماس زرد

زهره

جمعه

۳

خرداد یا جوزا

زمرد-کریستال-اکوامارین

زرد مایل به سرخ-بنفش

یاقوت کبود- فیروزه- اکوامراتن

عطارد

چهار شنبه

۴

تیر یا سرطان

مروارید-حجرالقمر-زمرد-  مون استون

سفید- آبی آسمانی -سبز

ستگ موسی – لاجوردی-روبی

قمر

دو شنبه

۵

مرداد یا اسد

یاقوت رمانی-لعل بدخشان-کهربا

نارنجی

یاقوت اصغر-زمرد

شمس

یکشنبه

۶

شهریور یا سنبله

لاجورد-کارکیتک-زرقون-یشم صورتی- فیروزه-زیر کون

زرد سیر- بنفش

فیروزه-ایمی تهست-اکوامراتن

عطارد

چهارشنبه

۷

مهر یا میزان

(دودهیا)-زبرجد-گربه چشم-اپال-الماس

صورتی- آبی-زرد

مروارید-سنگ موسی- روبی

زهره

جمعه

۸

آبان یا عقرب

مرجان-عقیق سرخ-یاقوت کبود-توپاز

قرمز پر رنگ

زمرد – زرقون

مریخ

سه شنبه

۹

آذر یا قوس

یاقوت اصغر- آمیتیست

ارغوانی-بنفش

عقیق-یاقوت کبود -اکوامراتن

مشتری

پنج شنبه

۱۰

دی یا جدی

زرقون-پلک-کریستال دودی-بریل-جید

آبی

حجرالقمر- روبی-اوپل

زحل

شنبه

۱۱

بهمن یا دلو

عقیق یمنی -یاقوت کبود -سفید آبی

سیاه- نیلی

یاقوت اصغر-لاجورد- الماس زرد

زحل

شنبه

۱۲

اسفند یا حوت

سنگ شب- لاجورد- الماس-جید-اکوآمارین

بادمجانی -سبز-نیلی

عقیق- فیروزه-یاقوت کبود

مشتری

پنج


/ 0 نظر / 21 بازدید