# موسیقی_کلاسیک_و_سنتی_تأثیر_تشنج_زدا_و_آرام_بخش
محققان دریافتند موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک تأثیر مثبتی بر عملکرد سیستم ایمنی، بهبود روحیه و‌ آرامش شنوندگان و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید