در این روش درمان، از رژیم های غذائی و مواد غذائی و ویتامین ها و مواد معدنی و آنزیم ها جهت درمان بیماری ها استفاده میشود.

قدمت این روش، به قدمت تاریخ بشر است و حتی حیوانات نیز به صورت غریزی از این روش درمان استفاده میکنند.

یکی از انواع جدید تغذیه درمانی، نمک درمانی یا بیوشیمی درمانی است روش دیگر مگاویتامین درمانی میباشد .

/ 0 نظر / 4 بازدید