محققان دریافتند موسیقی و آواز سنتی و کلاسیک تأثیر مثبتی بر عملکرد سیستم
ایمنی، بهبود روحیه و‌ آرامش شنوندگان و خوانندگان این نوع موسیقی دارد.
به
به نقل از خبرگزاری آلمان، محققان انستیتو موسیقی شناسی
فرانکفورت آلمان دریافتند موسیقی کلاسیک و سنتی تأثیر تشنج زدا و آرام بخش بر
خوانندگان و مخاطبان آن داشته و این تأثیر مثبت تا مدتها در بدن آنها باقی می
ماند.

بنابر این گزارش، محققان از آزمایش بزاق افرادی که موسیقی سنتی می خوانند و گوش
می دادند، دریافتند میزان هورمون استرس موسوم به کورتیزول در بدن آنها به میزان
زیادی کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، در روند عملکرد سیستم ایمنی این افراد نیز
مشاهده شد، میزان ایمونوگلوبین A در آنها به میزان زیاد افزایش یافت.
یادآور
می‌شود، محققان تأکید می کنند موسیقی سنتی و کلاسیک باعث بهبود روحیه افراد می شود

/ 1 نظر / 24 بازدید
محمد علی

جالب بود...