در مورد سنگ کهربا
- سنگ کهربا (Ambre) از فسیل صمغ درختان کاج تشکیل مى شود و قدمت آن به میلیونها سال مى رسد. به رنگ زرد و زرد متمایل به قهوه اى عسلى است. آلرژى هایى را که در اثر عوامل محیط به وجود مى آید شفا مى دهد. براى دندان درد کودکان و ناراحتى ریشه دندان بزرگ سالان مفید است و سوخت و ساز بدن را افزایش مى دهد، براى ناراحتى هاى چشم - گوش - گلو - عفونت ها - مجارى تنفسى - زخمها و التهابات پاو زانو مفید است. کهربا نیروى اراده را افزایش و ما را از نیروهاى خودمان آگاه مى سازد. کهربا سنگ متولدین خرداد، مرداد و شهریور است. به چاکراى شبکه خورشیدى تعلق دارد، براى درمان رماتیسم مى توان این سنگ را ۱۲ ساعت در داخل یک لیوان آب قرار داده و صبح ناشتا آن را نوشید

/ 0 نظر / 10 بازدید