عطر درمانى روشى براى ماساژ بدن، به ویژه چهره و دست‏ها و پاها، با روغن‏هاى معطر گیاهى است

بیش‏تر مردم آگاهند که گیاهان عناصر شیمیایى گوناگون دارند که مى‏توان آن‏ها را استخراج و استفاده‏هاى مفید متعدد کرد.

در این روش، عطر گیاه از روغن‏هاى بودار ساخته شده که در ساعات متفاوت شبانه روز به مقادیر گوناگون در اندام‏هاى متفاوت گیاه وجود دارند.

این روغن‏هاى طبیعى را نوعى نمودار شخصیت گیاه تصور مى‏کنند. گیاه‏شناسان تصور مى‏کنند که جریان گردش و تمرکز آن‏ها در اندام‏هاى متفاوت گیاه بستگى به وضعیت خورشید و فصل سال و به ویژه بستگى به وضع کره ماه نسبت به زمین دارد. کیفیات و آثار شیمیایى و درمانى یک عطر خاص گیاهى همچنین بستگى به اندامى از گیاه دارد که از آن استخراج شده است.

ا

پوست بدن انسان خیلى بیش از آن که تاکنون تصور کرده‏ایم توان جذب دارد. تحقیقات هم اکنون ثابت کرده‏اند که برخى داروها را اگر به مدت کافى با نوارهاى خاص نگه دارنده روى پوست بدن قرار دهند آن‏ها به آسانى جذب پوست شده و آثار درونى مى‏گذارند.

مواد بودار ذراتى پخش مى‏کنند که آن‏ها را ملکول‏هاى بودار یا ملکول‏هاى ناشر بو مى‏نامند. دماغ انسان این ملکول‏هاى ناپیدا را مى‏گیرد و سپس اطلاعاتى ویژه از آن‏ها به چند بخش خاص مغز مى‏فرستد و مغز آن اطلاعات را به عنوان بوهاى آشنا یا بیگانه یا دلپسند یا خوب یا بد و غیره طبقه‏بندى و تفسیر مى‏کند.

شمارى درمانگران آن‏ها را مانند داروهاى دیگر تجویز خوراکى مى‏کنند؛ برخى دیگر آن‏ها را در شکل بخار تنفسى تجویز مى‏کنند؛ و دیگران آن‏ها را براى مالش روى پوست تجویز مى‏کنند یا خود روى پوست بیمار ماساژ مى‏دهند. درمانگرانى هم هستند که مخلوطى از هر سه گونه کاربردهاى روغن‏هاى معطر را به کار مى‏گیرند.

این روغن‏ها را در نزدیک به یکصد بیمارى و وضعیت نامطلوب جسمى و روانى - عصبى به کار گرفته و نتایج درمانى خوب کسب کرده‏اند ولى اینجا تنها برخى از آن‏ها را نام مى‏بریم؛ انواع زخم‏ها و سوختگى‏ها و ورم‏ها، داغ‏هاى روى پوست، انواع جوش‏هاى چهره، کشیدگى‏هاى مولد زایمان )که قابل پیشگیرى با روغن مناسب نیز هستند(، انواع دردهاى عضلانى و مفصلى، انواع بیمارى‏هاى ریوى چون آسم و برونشیت، سرماخوردگى، ناراحتى‏هاى روده بزرگ، ناراحتى‏ها و بیمارى‏هاى معده، یبوست، سرفه، غده‏ها یا کیست‏هاى درونى و بیرونى، افسردگى روانى، غش، اسهال، تب، اگزماى پوستى، بواسیر، گازهاى زیاد گوارشى، سردرد، سوء هضم، روماتیسم، شوک‏هاى جسمى و روانى، سینوزیتیس، پوست خشک یا چرب یا خیلى حساس یا خیلى تحریک شده، گلوى ناراحت، درد دندان، درد پشت، ضعف جنسى، و غیره. افزون بر آن‏ها که نام بردیم و نبردیم، روغن‏هاى معطر گیاهى را مى‏توان براى تحریک و تقویت اشخاص ضعیف و سست یا آرام کردن اشخاص ناراحت، و وسواسى و نگران استفاده کرد.

روش عطر درمانى ممکن است به علت هزینه نسبتاً گران آن هیچ گاه استفاده خیلى گسترده نیابد. تولید روغن‏هاى معطر گیاهى و نگهدارى آن‏ها که باید در شرایطى خاص باشد تا خواص آن‏ها ناپدید نشوند هزینه نسبتاً گران دارد و البته هشت تا ده جلسه درمان نیز ارزان نیست. بنابراین چون روش عطر درمانى زمانى نسبتاً دراز مى‏گیرد تا نتایج درمانى مطلوب دهد و از داروهاى نسبتاً گران‏بها استفاده مى‏کند، امکان این که یکى از روش‏هاى خیلى گسترده پزشکى شود اندک است

/ 0 نظر / 8 بازدید