موسیقی درمانی نیز در طیف وسیعی از بیماری ها کاربرد دارد.
انواع بیماری های روانی و عصبی، به خصوص اوتیسم، آلزایمر، عقب ماندگی های ذهنی، اعتیاد ، اختلالات رفتاری و دردهای مزمن میتوانند از این وسیله درمان استفاده کنند .
انجمن موسیقی درمانی آمریکا متجاوز بر 5000 عضو دارای بورد تخصصی دارد.

/ 0 نظر / 4 بازدید