چه سنگى غرور و حسادت را از بین مى برد؟
- الماس (Diamant) که در رنگهاى سفید روشن، قهوه اى مایل به زرد، نارنجى روشن و سیاه دیده مى شود و از معادن آفریقاى جنوبى، هند، برزیل، روسیه و استرالیا تولید مى شود. اسم الماس از لغت یونانى آداماس گرفته شده و به معناى عشق ابدى و تسخیر ناپذیرى است. الماس نشانه متولدین مرداد، دى و فروردین است. این سنگ روى تمام سیستم بدن تأثیر مى گذارد و از به وجود آمدن سنگ کلیه، کیسه صفرا و مثانه جلوگیرى مى کند. الماس روى دستگاه گوارش اثر مطلوبى دارد و اعصاب و مغز را نیرو مى دهد، در رفع مسمومیت، تقویت چشم، تسکین نقرس و مصونیت بدن تأثیر بسزایى دارد. الماس ما را از اشتباهاتى که مى کنیم آگاه مى کند و غرور و خودخواهى و حس حسادت را تعدیل کرده و از بین مى برد. براى درمان بهتر است از سنگ نتراشیده الماس استفاده شود و پس از هر بار استفاده باید آن را زیر آب شسته و زمان کوتاهى در زیر نور خورشید قرار داد

/ 0 نظر / 6 بازدید