صوت درمانی
این روش
درمانى ساده‏ترین تعریف را دارد: استفاده از امواج صوت براى شفاى بیمارى‏ها.

تاریخچه شکل گیری این روش چیست؟

امواج صوتى مى‏توانند نیرویى قدرتمند
براى خیر یا شر باشند، اما این امواج را در روش صوت درمانى با این قصد استفاده
مى‏کنند که به بدن انسان کمک کنند تا خود را درمان کند.

این روش چگونه عمل
می کند؟

هر سلول و هر بافت و هر عضو موجود در بدن انسان فرکانس ارتعاشى خاص
دارد و با به کارگیرى امواج صوتى خاص تأثیر مى‏گیرد، تعدیل مى‏یابد و یا تغییر
مى‏کند. هر ماده‏اى یکسره تا اساسى‏ترین ذرات بنیادى خود، که آن‏ها را ذرات زیر
میکروسکوپى و زیر اتمى مى‏نامند، در حالت ارتعاش و نوسان دایمى است. فرآیند زندگى
فعال در سلول این است که میدان‏هاى انرژى منظمی را تولید کنند ولی وقتى سلول به
عللى بیمار مى‏شود نوعى آشفتگى در این کار پدید مى‏آید.
درمانگران صوت درمانى
مى‏گویند همه سلول‏ها و اعضاى بدن ما شبیه قلب عمل مى‏کنند ، و همه بیمارى‏ها در
تغییر اساسى فرکانس یا ارتعاش انرژى تولیدى بدن جلوه‏گر مى‏شوند. این گونه تغییر
مى‏تواند در گروه‏هاى سلولى یا در یک عضو بدن یا در کل بدن جلوه کند. صوت درمانى
مى‏کوشد این ارتعاشات را به حالت عادى بازگرداند.

روش اجرا چگونه
است؟

صوت درمانى، دستگاه‏هاى الکترونیک پخش‏کننده امواج صوتى را به کار
مى‏گیرد. امواج حاصل از این دستگاه‏ها را به وسیله یک عرضه‏کننده یا انتقال‏دهنده
که روى عضو نیازمند درمان شخص بیمار قرار مى‏دهند به بدن او مى‏فرستند. چنین است که
فرکانس‏هاى نامطلوب مولود بیمارى یا مولد بیمارى باطل مى‏شوند و انرژى‏هاى طبیعى
بدن امکان مى‏یابند که به بازسازى طبیعى بدن و شفاى بیمارى بپردازند. کاربرد
صوت
درمانى براى بیمارى‏هاى آرتروز روماتیسمى، فیبروسى‏تیز، مشکلات عظلات، ترک‏ها و
اختلالات استخوانى، کشیدگى‏ها و پیچ‏خوردگى‏ها مفید است.

/ 0 نظر / 10 بازدید