درمان با طب سوزنی

 

 

در نظر اول این باور کردنی نیست که پزشکان قادرند با استفاده هدفمند از سوزن هایکوچک، آلام تحمل ناپذیری همچون سر درد شدید، کمردرد مزمن یا دردهای مفصلی به علتآرتروز را از میان ببرند. این روش درمانی بسیار قدیمی که زادگاه آن کشور چین است،بیماران را بدون استفاده از دارو از دردهایی رهایی میبخشد که سالها آنها را رنجداده اند. قدیمی ترین متنی که در توصیف طب سوزنی یافت شده است،متعلق به سال 1127 قبل از میلاد مسیح است. جادوگران بجای استفاده از سوزن، قطعاتتیز سنگ را به کار میگرفتند. در سال 26 میلادی بود که نخستین کتاب در شرح طب سوزنیدر چین نگاشته شد، اما این روش، تازه در قرن هفدهم میلادی، در آلمان مورد استفادهقرارگرفت.

طب سوزنی زمانی در جهان شهرت یافت که کارشناسان چینی عمل جراحی آپاندیسعفونی یک خبرنگار آمریکایی را به کمک این روش بدون درد و با موفقیت به انجامرساندند. پزشکی کلاسیک غربی، اغلب نگاهی مشکوک به این شیوه دارد، اما کم کم دلایلمنتقدان این روش به آخر میرسد، زیرا طب سوزنی واقعا موثر است؛ امری که بر اساسجدیدترین بررسی های علمی ثابت شده است. در این آزمایشها برخی از بیماران برای مثالتنها به ظاهر با طب سوزنی تحت درمان قرار میگیرند یا اینکه سوزنها در محلهای غلطفرو می شوند تا اثر درمانی آنها بر اثر تلقین نباشد. نتیجه اینکه از طریق علمی ثابتشد طب سوزنی به صورت دائم و قابل اطمینان میتواند دردهای بیماران را تسکین بخشد.  

از هر 10 نفر افراد مبتلا به آلرژی علیه گرده گیاهان، 9 نفر شش ماه پس از بهکارگیری طب سوزنی کاملا بهبود یافتند. همچنین 3 نفر از4 بیمار دچار درد مهرههای ناحیه سر و کمر از این روش نتیجه مثبت گرفتند. میزان موفقیت در مورد بیمارانمبتلا به آرتروز 85 درصد، بیماران آسمی 82 درصد و خانمهایی که از دردهای ماهیانهرنج میبرند 85 درصد بود. خبر خوب دیگر اینست که عوارض جانبی طب سوزنی بسیار اندکاست. در مورد 8 درصد از بیماران، خونریزیها یا کبودیهای کوچکی ظاهر شدند. البتهکارشناسان چینی در این زمینه توضیح میدهند که بدین ترتیب، انرژی بیش از حد، درونبدن آزاد میشود. موفقیتهای ذکر شده نه تنها پزشکان و بیماران را تحت تاثیر قرارداده اند، بلکه همچنین بیمه های درمانی نیز توجه شان به این روش جلب شده است، زیراآنها بدین ترتیب قادرند، در هزینه های درمانی صرفه جویی کنند. اما با وجود همه اینموفقیتها، هنوز هم پژوهشگران دقیقا نمیدانند که در استفاده از طب سوزنی که عبارتچینی آن سوزن آتشین است، در بدن واقعا چه اتفاقی می افتد. بر اساس علم چینی طبسوزنی، انرژی زندگی از طریق 14محور در درون بدن جریان می یابد. روی این محورها 365نقطه حساس طب سوزنی جای گرفته اند. چینی ها بر این اعتقادند که بیماری ها به دلیلاختلال در جریان انرژی بدن، بروز میکنند. با فرو کردن سوزنها در نقاط صحیح، نیرویحیات میتواند در مسیر درست جاری شده و سلامتی بدن را باعث شود. جدیدترین شناختهایعلمی این نظریه را تایید میکنند. باید تذکر داد که نقاط حساس طب سوزنی، محلهاییدر بدن ما هستند که شبکه مجاری و اعصاب، بویژه با تراکمی زیاد در زیر پوست جایدارند. فرو کردن یک سوزن نازک به میزان تنها 3/0 میلیمتر در این محل، گونه ای تحریکالکتریکی در قشر خارجی مغز را بوجود می آورد که درک احساس درد در آن انجام میگیرد. درین محل، مواد شیمیایی بدن، یعنی اوپیوئیدها فعال شده و با احساس دردمقابله میکنند. هیپوتالاموس مغز میانی، مواد سروتونین و آندورفین را ترشح میکندکه تاثیری تحریک کننده بر سیستم دفاعی بدن دارند. به این ترتیب درد بیمار تسکین مییابد. این، راز موفقیت طب سوزنی است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید