خواص جواهرات سیارات


نام ستاره

جواهر مخصوص ستاره

برای دور کردن دشمن از چه جواهر استفاده شود

ایام رجعت ستاره از چه جواهر استفاده شود

روزها

تعلق به برج

شمس

یاقوت-سنگهای طلایی-زرد-کهربا-توپاز طلایی

یاقوت

یاقوت

یکشنبه

اسد

قمر

حجرالقمر-سنگهای سفید -مروارید-مون استون

مروارید-سنگها

الماس

دوشنبه

سرطان

مریخ

مرجان- سنگهای قرمز-یاقوت کبود

مرجان

مرجان

سه شنبه

حمل-عقرب

عطارد

زرقون-سنگهای آبی-فیروزه-سفایر(سفیر)

زمرد

زرقون

چهارشنبه

جوزا-سنبله

مشتری

گربه چشم-سنگهای ارغوانی-آمیتیست

یاقوتاصغر

مرواری

پنج شنبه

قوس-حوت

زهره

یاقوت کبود-سبز-زمرد-مالاکیت

یاقوت کبود

گربه چشم

جمعه

ثور-میزان

زحل

زمرد سیاه-سفید-الماس-کوارتز دودی

زرقون -زمرد

زمرد

شنبه

جدی -دلو


جواهر

چه جور مزاجی از این سنگ استفاده کند

زمانی که کواکب در برج ناقص هستند

فیروزه

مزاج بادی و بلغمی

عطارد

عقیق

مزاج صفراوی و آتشی

مریخ

مروارید

مزاج بلغمی و بادی

قمر

یاقوت اصغر

مزاج بادی و بلغمی

مشتری

زرقون

مزاج بادی و بلغمی

راس

یاقوت کبود

مزاج صفراوی و آتشی

زحل

گربه چشم

مزاج بادی و بلغمی

زهره

چدنی

مزاج صفراوی و آتشی

شمس

برکات مخصوص جواهرات

ردیف

جواهر

برکت مخصوص

۱

کهربا

ناراحتی و درد در زمان بارداری

۲

آمیتیست

ترک منشیات و مسکرات

۳

زبرجد

فایده ومنفعت در مسافران و امور مسافرتی

۴

حجرالدم

حفاظت از حوادث

۵

یاقوت

درمان بیماریهای داخلی

۶

یاقوت کبود روشن

کارگشایی و پارسائی

۷

رود راکهه

صحت کامل

۸

الماس

ذهانت و تندرستی

۹

زمرد

نمایان کردن عشق و محبت حقیقی

۱۰

یاقوت کبود(نیلم)

بیماریهای چشم

۱۱

عقیق

برکت و غلبه بر دشمنان

۱۲

یاقوت اصغر

عزت و اعتبار در مقابل حکام

۱۳

فیروزه

تحفظ و حصول علم و هنر

۱۴

حجرالقمر

قوی شدن حافظه

۱۵

دودمیا (اوپل)

محبت و خوشی

۱۶

مروارید

عفت و پاکدامنی

۱۷

زرقون

صحت جسمانی و برکت

۱۸

گربه چشم

حفاظت از خواب بد

۱۹

چدنی

غلبه بر دشمنان

۲۰

مروارید

صبر و اراده و عفت

۲۱

مرجان

حفاظتاز جادو و خیالات شیطانی

۲۲

آکوامرائن

کامیابی در امور مسافرتی

۲۳

سنگ یشم

حفاظت از جنون و بیماریهای روانی و جلوگیری از خونریزی

۲۴

بهیکم

بیداری وجدان


ادامه برکات مخصوص جواهرات

ردیف

جواهر

برکت مخصوص

۲۵

پریدوت

بیماریهای کلیه

۲۶

میله کائیت

برای حفاظت بچه ها ازنظر جادو

۲۷

حجر البار

کنترل ادرار و بیماریهای مثانه

۲۸

حجرالحبه

دفع کردن درد سر

۲۹

حجرالنور

دور کردن ترس و وحشت بچه ها

۳۰

حجرالخطلاطیف

رفع بد خوابی

۳۱

حجرالنار

زایمان آسان

۳۲

رتوا

دفع سر دردو تب/ 0 نظر / 5 بازدید