یاقوت قرمز چه خاصیتى دارد؟
یاقوت قرمز (Rubis)
فشار خون خیلى پایین را افزایش مى دهد و حالت ناتوانى و ضعف را از بین مى برد. ع
مل متابولیسم بدن را آسان و غدد و اعصاب را تقویت مى کند.
این سنگ در حالت تمرکز موجب پرورش نیروهاى معنوى مى شود. حامى خوبى در برابر انرژى هاى منفى مى باشد.
یاقوت قرمز به متولدین مرداد، فروردین، تیر تعلق دارد و براى چاکراى ریشه و قلب استفاده مى شود براى تخلیه در آب جارى شسته شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید