بسیاری هستند، که علاقه به مطالعه روشهای سنتی دارند، مانند:" شیاتسو" و " کاتسو". این گونه طب های سنتی ممکن است توسط بسیاری از سازمانها و موسسات، شناخته شده نباشند، ولی در ابعاد وسیعی، علائق بسیاری را به طرف خود جلب کرده اند، به خصوص شیاتسو که به طرز همه گیری محبوب شده و رزمی کاران از این شانس واقبال خوش، بهره مند بوده اند که این هنر را در کنار شاخه های مختلف هنرهای رزمی، در دسترس داشته باشند، ضمن اینکه کاتسو در مقایسه با شیاتسو بیشتر جنبه احیاء مصدوم یا بیمار را دارد.

شیاتسو همانطور که بعدا توضیح داده خواهد شد – به معنی" فشاردادن با انگشت" است. به نظر می رسد که شیاتسو نوعی ماساژ است، اما به یقین شیاتسو بسیار بیشتر از آن است که فکر می شود. شیاتسو توانایی برخورد با تعدادی از بیماریها و علائم را دارد و می شود از آن به طور فراگیری به عنوان یک طب پیشگیرانه استفاده کرد.

اگر علاقه وجود داشته باشد، به واقع اصلا کار مشکلی نیست، تا اصول پایه و مقدماتی این هنر آموخته شود. ولی بر اساس اصل شناخته شده میل به یادگیری، اگرفردی قصد یادگیری دارد، هرچه میل، تعهد و مسئولیت پذیری شخص بیشتر باشد، موضوع بیشتر قابل درک خواهد بود.

وسعت شیاتسو به حدی است که می توان تمام عمر، به تعقیب و بررسی آن مشغول بود. به هر حال، برای آنهائیکه

آی کی دو یا روشهای مشابه آن را تمرین می کنند، درک اصول شیاتسو می تواند راحتتر باشد.

تاریخ شیاتسو به طب قدیمی چینی و به طور عمیقتری با طب سوزنی، مربوط می شود. با این فرق که در شیاتسو از هیچ سوزنی استفاده نمی شود و فشار انگشت به جای سوزن کار می کند. با شیاتسو می توان دامنه وسیعی از ناراحتی های احساسی و روحی، مشکلات عضلانی، قلبی و تنفسی را درمان کرد. در زبان ژاپنی، Shi به معنای انگشت، و atsu به معنای فشار است. Shiatsu در کل به معنی، فشار درمانی (Acupressure ) خواهد بود.

در این روش درمانی سنتی و قدیمی، با فشار انگشتان روی نقاط مخصوصی از بدن، باعث رها شدن درد، گرفتگی، کشش و علائم بیماری می شویم. این نقاط، که ما بر آنها فشار وارد می کنیم، محلهای مخصوصی در روی پوست، عضلات و سیستم عصبی بدن هستند، کهTsubo" " نامیده می شوند. زمانی که اعصاب آسیب دیده اند و یا احساس بدی داریم، به این علت است که در زمانهائی خاص، جریانی از انرژی در مسیر یا مسیرهائی از بدن، سد شده است.

در شیاتسو ابتدا، باید تسوبا را پیدا کرد و آن را تحت تکنیک های خاصی قرار داد. البته بعضی اوقات، این عمل خود باعث درد می شود، ولی در نهایت باعث شروع مجدد جریان انرژی در بدن و رها شدن درد می شود. محل فشار، الزاما همان منبع درد و ناراحتی نیست، بلکه در حقیقت می تواند خیلی دورتر از محل ناراحتی باشد، که مریض احساس می کند. برای مثال، برای رهائی از سردرد، می توان فشار را شبیه سازی کرده و آن را برروی نقاط خاصی از بازوها و پاها وارد کرد. به عنوان مثال، برای رهائی از" همروئید"، از تکنیکهایی استفاده می شود، که فشار را بر بالای سر وارد می کند.

دربدن،361 عدد تسوبا وجود دارند، که به آنها نقاط فشار درمانی، یا نقاط فشار می گویند. این نقاط در طول مسیرهایی به نام،" Meridian Lines " – خطوط نصف النهار – واقع شده اند. این خطوط به 14 عدد کانال فرضی تقسیم شده اند، که مسیرهای جریان انرژی در بدن فرض شده اند. این کانالها به چشم قابل روئیت نیستند، اما به گفته فلسفه و طب سنتی و قدیم، به همان اطمینانی که اعصاب وجود دارند، این کانالها نیز وجود دارند.

در حقیقت، یک بیمار(گیرنده) تحت شیاتسو، زمانی که تحت فشار و درمان است، از وجود انرژی در این کانالها آگاه می شود و آن را احساس می کند.

یک خط نصف النهاری مشخص، از ارگانهای متعدد و مهم درون بدن انسان عبور کرده و آنها را به یکدیگر وصل می کند. به همین دلیل فشار بر یک نقطه، در محلی دورتر از محل اصلی درد، باعث درمان موضع دردناک می شود.

در درمان واقعی و کار عملی شیاتسو، به طور تقریبی از 92 عدد تسوبا برای انجام شیاتسو استفاده می شود. در طب سوزنی، سوزنها در همین نقاط وارد می شوند. زمانیکه شیاتسوبه طرز دقیق و درستی روی بیمار انجام شود، بسیاری از مشکلات طولانی مدت در بدن، دردها و … درمان می شوند.

تمامی پدیده ها به دو گروه(Energy Forces ) تقسیم شده اند." Yin "و" Yang ". زنانYin هستند و مردانYang . نحوه ترکیب این دوعامل و راههایی که این دو از چیزی به چیز دیگر تغییر می کند، در نهایت باعث کارکرد و تغییر در هر چیزی هستند.

در فلسفه قدیم، بدن انسان به نمونه کوچکی از کهکشان و طبیعت تشبیه شده است، بنابراین، همانطوریکه، پنج عنصر و نیروهایYin و Yang بر روی کائنات موثر هستند، طبق این فلسفه، قادر به کنترل و عمل کردن روی انسانها نیز هستند.

ارگانهای بدن، به دوگروه تقسیم شده اند. شش عدد" Fu "(مثبت یا Yang) و شش عدد" Zo " (منفی یا Yin)که هر کدام مثالی هستند از پنج عنصر موجود در طبیعت، همراه با قوانین و روابط حاکم بر پنج عنصر.

مثلا اگر قلب، ارگان آتشی، صدمه ببیند، کبد، ارگان چوبی نیز صدمه خواهد دید، به این خاطر که آتش می تواند چوب را از بین ببرد.

سیستم انرژی که ارگانهای بدن را به یکدیگر وصل می کند بهThe Meridian Line System یا سیستم خطوط نصف النهاری معروف است، که تلفیقی از کانالهای افقی و عمودی انرژی در بدن هستند. در شیاتسو قادر خواهیم بود جریان انرژی در این سیستم را بهبود بخشیده و روال آن را به حالت طبیعی برگردانیم.

/ 0 نظر / 52 بازدید