رنگ درمانی
رنگ نارنجی روشن چاکرای دوم را فعال می کند. این رنگ عزت نفس را
تقویت کرده و باعث افزایش نشاط می شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید