آیا سنگى وجود دارد که غصه را از انسان دور کند؟
- پریدوت (Peridot) به رنگ سبز یا سبز زیتونى است. متعلق به چاکراى قلب است. به متولدین ماه هاى خرداد و مرداد مربوط است. براى درمان اگزما مى توان چند قطعه سنگ پریدوت را ۱۲ ساعت در یک لیوان روغن فشرده شده خنک (از شب تا صبح) قرار دهید بعد با یک گاز این محلول را روى محلهاى مورد نظر بمالید. حتماً دقت کنید که پوست را مالش ندهید. اگر دوست داشته باشید مى توانید به جاى روغن زیتون از یک لیوان آب استفاده کنید. بعد از هر بار استفاده حتماً این سنگها را در زیر جریان آب بشویید و در معرض خورشید قرار دهید. این سنگ ما را در برابر تأثیر دیگران محافظت مى کند و قدرت مبارزه و ایستادگى مى دهد و اندوه و غصه را دور مى کند. داشتن گردنبندى از پریدوت به گردن مانند انرژى محرکه اى براى کسانى است که به زمان اهمیت مى دهند. این سنگ براى ناراحتى هاى قلبى و پوستى و ناراحتى هاى داخلى مؤثر است. بافت ها را اصلاح و استخوان ها را قوى مى

/ 0 نظر / 13 بازدید