ماساژ مریدین (Meridian Massage) :این ماساژ بخشی از روشهای درمانی طب سنتی چین به حساب می آید و در ترکیب باجلسات درمانی طب سوزنی بسیار موثر واقع می شود . طی این نوع ماساژ ، مسیرهای مریدینی که به علت استرس یا آسیبهای مشابه دچار کاهش کارکرد یا انسداد شده اند و به تشخیص پزشک معالج نیازمند تقویت و تنظیم هستند ، مورد ماساژ قرار می گیرند .
در این روش ، با استفاده از فشار انگشتان دست در نقاط شناخته شده طب سوزنی یا مریدینهای نیازمند درمان، به رفع انسداد در طول کانالهای انرژی حیاتی پرداخته می شود که با این کار انرژی حیاتی قادر خواهد بود بطور آزادانه در طول کانالها به حرکت خود ادامه دهد . چنین دستاوردی نیز به نوبه خود باعث بازگشت بدن به وضعیت مطلوب تعادل و هماهنگی می شود .

/ 0 نظر / 7 بازدید