ماساژدرمانی چگونه اثر می کند ؟
معمولا انواع ماساژ با یک مکانیسم مشابه بر روی بدن اثر می گذارند. زمانیکه ماهیچه بیش از حد فعالیت دارد تجمع مواد زاید از جمله اسیدلاکتیک می تواندباعث درد، گرفتگی و حتی اسپاسم عضلات شود. ماساژ بطور عام و ماساژ سوئدی به طورخاص، گردش خون و جریان لنفاوی را بهبود بخشیده ، مواد غذایی و اکسیژن تازه را بهبافتهای مزبور می رساند و به خروج مواد سمی و بهبودی کمک می کند.
همچنین عضلاتدر حال کشش می توانند به رگهای خونی و اعصاب فشار آورده وبا محدود کردن جریان خونباعث ایجاد درد شوند .با ماساژ منطقه مورد اثر ، بتدریج فشار عضله بر اعصاب درگیرکاهش یافته و درد کاهش می یابد. همین مکانیسم در بهبود عضلات آسیب دیده با ماساژباعث سودمندی آن است.
علاوه بر این، ماساژ باعث افزایش اندروفین ها (نابود کنندههای درد) و افزایش ترشح هورمون سروتونین (تعدیل کننده خلق و خوی) می شود. همچنینثابت شده که هورمون استرس (کورتیزول) را آزاد می نماید.به همین دلیل ماساژ اغلب بهعنوان یک درمان تکمیلی برای افرادی که سیستم ایمنی آنها بر اثر استرس تضعیف شدهتوصیه می شود

/ 0 نظر / 6 بازدید