هنر یکی از روش های درمان مبتنی بر آزاد سازی احساس های درونی و عواطف به صورت غیر کلامی است.
تفاوت هنر درمانی از کلاس های معمولی هنری در آن است که هنر درمان در مورد تشخیص بیماری ها و درمان اختصاصی هریک از آنان آموزش دیده است .

/ 1 نظر / 4 بازدید
حامد

آفرین بر شما.دستتون درد نکنه