موسیقی درمانی
هرنوع موزیک که شادی و سرور ایجاد می کند برای فعال کردن چاکرای
دوم مناسب است. برای آرام کردن و یا هماهنگ ساختن انرژی چاکرای دوم می توانید به
صدای پرندگان،‌ صدای جریان آب ،‌ حتی نوای شرشر یک چشمه یا فوارة‌ کوچک در منزل یا
خارج از منزل گوش دهید.

/ 0 نظر / 8 بازدید