واکنش‌های اولیه در تغذیه گیاهخواری

در شروع تغذیه طبیعی ممکن است واکنش‌های نامطبوعی در بدن ایجاد شود که در هر فردی با فرد دیگر متفاوت است.بدنی که در طول سالهای متمادی به نوعی تغذیه بدعادت کرده است در مقابل تغییر نوع غذا واکنش نشان می دهد که البته جای نگرانی نیست و چندان طول نمی‌کشد و عوارض آن بر طرف می‌شود.در بعضی از اشخاص حالت عصبی و تغییر خلق و خوی ایجاد می‌شود ، نفخ شکم و دل درد با احساس گرسنگی وگاهی اوقات اسهال ممکن است پیش آید. البته تمام عوارض فوق در همه افراد پیش نمی‌آید وبه علاوه شدت وضعف عوارض در انسانها متفاوت است.

یکی از دلایل مهم بروز عوارض، تغییر یک عادت به عادت جدید است و دلیل دیگر به علت پاکسازی بدن از سموم مختلف انباشته شدهدر اندامها‌ی مختلف می‌باشد که بخصوص توسط کلیه‌ها و کبد دفع می‌گردد.


 

/ 0 نظر / 4 بازدید