موسیقی درمانی درایران؛

 

هر قومی برحسب ویژگیهایعاطفی و فرهنگی خود دارای موسیقی خاصی است.

ایران به عنوان یکی ازتمدن های کهن، علاقه و قابلیت فرهنگی خود را در استفاده از موسیقی نشان داده و درزمینه های درمانی، روحی و عرفانی از این پدیده استفاده کردهاست.

مراجعه به گذشته تاریخی ودانشمندان مشهوری چون فارابی و ابوعلی سینا ،صریحاً اهمیت موسیقی و تأثیر آن بر جسم و روح را به ما اثبات می کند. بطور مثالفارابی در کتاب موسیقی الکبیر و ابوعلی سینا در کتاب قانون، به این نکته اشاره میکنند.

 

فارابی تحقیقات گسترده وارزشمندی در این مورد انجام داده و یافته های او سالها مورد توجه دانشمندان وکشورهای دیگر دنیا قرار می گیرد. همچنین «ابن سینا» در کتاب «قانون» تأثیر موسیقیرا در اعضای بدن و رفع امراض جسمانی بیان می کند.

فارابی سه خاصیتبرای موسیقی در نظر می گیرد؛

احساس انگیزه، نشاط آور و خیال انگیزو گاه موسیقی قادر است هر سه این خصوصیات را با هم دارا باشد.

 

موسیقی درمانی مختص چهکسانی است؟

 

موسیقی درمانی برعکس آنچهکه بسیاری از مردم می پندارند، فقط برای افرادی که از مشکلات  خاصیچون عقب ماندگی، تأخیر یافتگی رشد، معلولیت های جسمی و بیماری های روانی رنج میبرند، نیست. بلکه افراد عادی هم می توانند برای رسیدن به آرامش  بیشتراین روش را امتحان کنند.

هر چند که موسیقی درمانی،بیشتر در مکانهایی چون بیمارستانهای روانی، سازمانهای توان بخشی، بیمارستانهایپزشکی و درمانی، کلینکهای بیماران سرپایی، سمینارهای پیشگیری اعتیاد  و مدارس مورد استفاده قرار میگیرد، اما مردم عادی هم میتوانند از این شیوهاستفاده کنند.

در آخر باید بدانیم کهموسیقی درمانی، تنها شنیدن موسیقی نیست. آنگونه که در منابع مختلف راجع به موسیقیدرمانی دیده می شود، افراد با نواختن موسیقی و حتی آواز خواندن قادرند به هماننتایج شنیدن موسیقی دست پیدا کنند.

 

انجمن موسیقی درمان درایران؛

 

 موسیقی  در طولچند دهه اخیر در کشورمان، ارزش و اهمیت خود را از دست داده است. چه بسا افرادی کهاین پدیده مهم را در زندگی خود فراموش کرده و از آن دور شده اند.

خوشبختانه در سال هایاخیر با کوشش های فراوان موسیقی دانان کشورمان تغییراتی در این زمینه صورت گرفته استو موسیقی بخصوص موسیقی شاد بار دیگر جایگاه خود را در جامعه ما کم و بیش بازیافتهاست. ثبت انجمن موسیقی درمانی ایران گامی است ملی و علمی در جهت پیشبرد موسیقیدرمانی در تاریخ ایران. با توجه به اطلاعات موجود در منابع مختلف، این انجمن باحضور اساتید برجسته دانشگاههای ایران، کوشش دارد تا دانش کلاسیک رشته موسیقیدرمانی را به عموم جامعه و علاقه مندان معرفی نماید.

 

تکنیک ها و روش های موسیقی درمانی؛

 

 

 

شنیدن موسیقی به طور غیر فعال؛

 

 

 

درین روش بیشترِ بیماران موسیقی دلخواه و انتخابی خود را می شنوند و در مواردی میتوانند از هدفون استفاده کنند و اجازه دارند صدای ضبط را کنترل و نوار را دستکاری کنند.

کاهشدرد اضطراب و استرس ناشی از بیماری و استفاده کمتراز داروهای بی حسی و یا کاهش عواض جانبی داروها ودر نهایت کوتاه کردن مدت استفاده از دارو و بستریشدن از هدفهای عمده درمانی در این روش است. انتخابموسیقی مورد علاقه بیمار بر اساس تجربیات، روحیات،منش و خلق و خوی وی معمولا با برانگیخته شدنخاطراتی همراه خواهد بود که قبلا تجربه شده وتهییج این خاطرات خود موجب تحریکاتی هیجانی در سطحسیستمهای خود آگاه و ناخود آگاه عصبی و مغزی میشود و پی آمدهای مختلفی را بر جای خواهد گذاشت کهباید توسط متخصص این رشته یعنی موسیقی درمانگرتا رسیدن به هدف نهایی پیگیری و کنترل شود و تداومداشته باشد.

 

 

 

همکاری فعال در فعالیت های موسیقایی:

 

درین روش بیماران برای هماهنگیهای عضلانی و تنفسیبه انجام تمرینات مناسب ریتمیک میپردازند و ازموسیقی برای حرکات بدنی، خواندن و نواختن استفادهمیکنند. مثلا سازهای بادی برای افزایش گنجایشششها مورد استفاده قرار میگیرند. درین روش ازریتم و سبک موسیقی مناسب با نیازهای بیماراناستفاده میشود. به عنوان مثال موسیقی محرک ماننددیسکو (با ریتم تند) برای حرکات قوی و موسیقی آرام مانند والسبرای انجام حرکات روان و سیال بکار میروند. و درموارد دیگر به تمرین تمرکز بر روی عناصر و اجزایموسیقی از طریق شنیدن توصیه شده است. هدفهای عمده یدرمانی که ازاین روش حاصل شده عبارتند از: کاهشدرد همراه با حرکات ریتمیک، افزایش تواناییهای

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسین حقیقی

بسیار زیاد یعنی خیلی خیلی متشکرم سیار زیاد یعنی خیلی خیلی مفید بود دوستتان دارم چون هنرمندید

نوید

سلام مطالب تان خیلی خوب و مفید است. اگر منابع مربوطه را نیز ذکر می کردید هم کمک بیشتری به خواننده میکردید هم در حق نویسنده کم توجهی نمی شد. منتظر پست های بعدی تان هستم. موفق باشید.[تایید]

اكرم شايانفر

سلام از مطلبتان در مورد موسيقي در ماني استفاده كردم من يه مربي موسيقي كودك هستم و خيلي تمايل دارم در اين مورد بيشتر بدانم تا بتوانم به هنرجو يان خاصم كمك كنم ممنون ميشوم مرا راهنمايي كنيد