آغازین نقطه طب چین

 

 

نخستین کسی که از غرب به چین رفت و طبچینی را به طور کامل آموخت، «سولیه دوموران»، دیپلمات فرانسوی بود که در سن ۲۰سالگی در سال ۱۸۹۸ به چین اعزام شد. در این موقع همه گیری وبا در ایالت «یونان _ فو» ظاهر شده بود و او با کمال حیرت مشاهده کرد که در بیمارستان ها بیماران بهطریقه طب سوزنی بهتر از درمان با داروهای متداول آن زمان بهبود مییابند.

این طریقه درمان سخت مورد توجه وی واقع شد و «سولیه دوموران» مشغولمطالعه در این زمینه شد و بالاخره رسماً مشغول کارآموزی در این رشته شد. به طوری کهدر سال ۱۹۰۸ دیپلم ابریشم دایر بر لیاقت و کفایت او در طب سوزی و سنتی چین به وسیلهصد نفر از آکادمیسین های چین امضا و به او تقدیم شد.

«
سولیه دوموران» پس از۲۰سال اقامت در چین به فرانسه بازگشت. اولین کار او در بیمارستان «سنت آنتوان» بوده که در مورد درمان بیمار مبتلا به فلج نصف بدن طریقه طب سوزنی را به کاربرد.

بیمار زنی بود که از چند سال قبل مبتلا به فلج نیمه بدن شده بود. «سولیه» در سه نوبت سوزن   کاری، اندام فلج او را که سال ها بی  حرکت مانده بود بهکار انداخت. سپس در بیمارستان «بیشا» و سایر بیمارستان ها با روش طب سوزنی به درمانبیماران پرداخت. همزمان به ترجمه آثار چینی اشتغال داشت و در سال ۱۹۲۸ کتاب تشخیصبیمار ی ها به وسیله نبض چینی و در ۱۹۳۴ کتاب «خلاصه ای از طب سوزنی» را انتشارداد.

کار سولیه در سال های آخر زندگی او از طرف پزشکان مغرض و مقامات رسمی،غیرقانونی اعلام شد و به این ترتیب سولیه خانه نشین شد. در این زمان دولت آمریکا بهاو پیشنهاد کرد که تصدی کرسی طب سوزنی را در یکی از دانشگاه  های آمریکا به عهدهبگیرد. ولی او این پیشنهاد را نپذیرفت و حاضر به ترک زادگاه خود نشد.

در سال۱۹۵۰کمیسیون فیزیولوژی سولیه را به عنوان تنها نامزد فرانسوی جایزه نوبل پیشنهادکرد. سولیه در سال ۱۹۵۵ در سن ۷۷ سالگی چشم از جهان فرو بست، ولی به حق می توان اورا پایه گذار طب سوزنی چین در غرب نامید.

پس از وی افراد برجسته  دیگری دراروپا، در این زمینه فعالیت نموده اند از جمله «پروفسور نوژیه» در دانشگاه لیونفرانسه که پایه  گذار مکتب طب سوزنی گوشی است.

دکتر «فول» در آلمان و دکتر «فیلیکس من» در انگلستان، از سال ۱۹۷۵ و با سفر نیکسون رئیس جمهور آمریکا به چین وبیماری یکی از خبرنگاران همراه وی که نیاز به عمل جراحی پیدا کرد، پزشکان چینی باروش طب سوزنی وی را بی هوش یا در واقع بی درد کردند و تحت عمل جراحی قرار دادند. مطالب بسیار زیادی در مورد طب سوزنی چین در مطبوعات آمریکا منتشر شد و این مسئلهموجب توجه پزشکان آمریکایی به طب  چینی شد.

از همان زمان پزشکان آمریکاییعازم چین شدند.

در حال حاضر در بیش از ۴۰ دانشکده طب سوزنی در آمریکا تدریسمی شود.

همچنین در اروپا دانشکده های بسیاری مشغول تدریس طب چینی هستند. طبقآمار FDA تخمین زده می شود سالانه بین ۹ تا ۱۲ میلیون نفر در آمریکا ویزیت طب سوزنیمی شوند. تعداد متخصصین طب سوزنی دارای مجوز کار در آمریکا بین سال های ۱۹۹۲ تا۱۹۹۸دو برابر شده و به ۱۰۵۱۲ نفر رسیده است.

مشابه این وضعیت را در کاناداو کشورهای اروپایی هم به خوبی می توان دید

طب سوزنی بر این باور است که سلامت ، نتیجة یک تعادل در جریان انرژی یا (Qi) Chi می‌باشد.آسیایی‌ها بر این باورند که سلامتی انعکاسی از هارمونی با آسمان و یک حالت تعادل در نیروهای تکمیل کننده و متضاد عالم هستی است و بیماری یک نوع بی‌تعادلی در این نیروهاست که باعث تولید زیادی یا کمبود انرژی حیاتی در یک عضو خاص می‌شود. اگر این Energy force تصحیح نشود، تغییرات فیزیکی در بدن رخ میدهد.

 

  از آنجا که طب چینی تمام بیماری‌ها را به شکل یک فرآیند ناهماهنگی انرژتیک می‌بیند، طب سوزنی کمک می‌کند تا این فرآیند دوباره برقرار شود. هیچ نوع بی‌نظمی وجود ندارد که طب سوزنی برایش نامناسب باشد. سوزنهای خاصی در نقاط طب سوزنی (در زیر پوست) فرو برده می‌شوند تا به تصحیح و متعادل ساختن جریان انرژی کمک نمایند و متعاقباً در رفع درد و برگرداندن سلامت موثر باشند.سوزنها انرژی را از ارگان‌های پرانرژی بیرون کشیده و بسوی ارگان‌های نیازمند انرژی هدایت می‌نمایند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
وحید

ممنون از این همه اطلاعات