چه سنگى براى کارهاى فکرى و تقویت اعصاب مناسب است؟
- سنگ آزوریت (Azurite) که به رنگ آبى پررنگ است و سختى اش خیلى کم است. معادن این سنگ در فرانسه، ایتالیا و آمریکا قرار دارد. این سنگ را مى توان روى چاکراى پیشانى قرار داد تا باعث باز شدن چشم سوم شود، هرچند که این سنگ براى تمام چاکراها مناسب است. این سنگ براى افرادى که کارهاى فکرى مى کنند، مفید است، از جمله دانش آموزان و دانشجویان آن را مى توانند یا روى میزشان یا در نزدیکى محل کارشان قرار دهند.
آندریت تمرکز حواس را تقویت مى کند و آگاهى را بالا مى برد و براى کسانى که مدیتیشن (Meditation) مى کنند، بسیار مناسب است. سیستم مرکز عصبى و مفصل را تقویت مى کند و گردش خون را منظم مى سازد. این سنگ در برابر حرارت حساس است و نباید بیشتر از یک ساعت در برابر نور خورشید قرار گیرد.
* براى شارژ آن چه باید کرد؟
- ماهى یک بار باید روى آن نمک دریا مالید و بعد آن را تمیز کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید